حامد ابراهیمی زاده

حامد ابراهیمی زاده

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

سامان جمشیدپور

سامان جمشیدپور

مدیر داخلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

حامد اجاقی

حامد اجاقی

مدیر تولید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

نگار حمیدی

نگار حمیدی

کارشناس فروش

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

X